Araş. Gör. TUĞBA ÜSTÜN TOPAL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. TUĞBA ÜSTÜN TOPAL

T: (0282) 250 2933

M tustun@nku.edu.tr

W tustun.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Bölüm:Peyzaj Mimarlığı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2014-devam ediyor
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2014
Tez:
Lisans
Üniversite: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ORMAN FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2011
Tez:
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2013-
İdari Görevler
Yeşil Mimarlar Topluluğu Yardımcı Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ - PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI
2016-
Farabi Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / PEYZAJ MİMARLIĞI (YL) (TEZLİ)
2013-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanı / Peyzaj Mimarlığı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KURDOĞLU B. Ç., ÜSTÜN TOPAL T., Aydınlatılmış Kent Parklarının Kullanıcılar Tarafından Değerlendirilmesi: Meydan Parkı ve Atapark Örnekleri, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2017.
Özgün Makale CAB
2. KİPER T., KORKUT A., ÜSTÜN TOPAL T., Görsel Peyzaj Kalite Değerlendirmesi: Kıyıköy Örneği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, vol. 20, pp. 258-269, 2017.
Özgün Makale Erişim Linki
3. KİPER T., KORKUT A., ÜSTÜN TOPAL T., Implementation Of Visual Landscape Analysis Regarding Eco Tourism Planning In Turkey, Oxidation Communications, vol. 40, pp. 1007-1020, 2017.
Özgün Makale Scopus
4. KİPER T., UZUN O., ÜSTÜN TOPAL T., Rural Development Oriented Ecotourism Planning on Catchment Basin Scale: The Case of Pabuçdere and Kazandere Catchment Basins, Journal of Agricultural Science and Technology, vol. 19, pp. 293-305, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
5. KİPER T., KORKUT A., ÜSTÜN TOPAL T., Mekansal Planlamada Kadın Dostu Kent Yaklaşımı, İDİL Sanat ve Dil Dergisi, vol. 5, pp. 1777-1796, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
6. ÜSTÜN TOPAL T., KORKUT A., KİPER T., Yerel Kimliğin Kent ile Buluşması: Cittaslow-Yavaş Şehirler, İDİL Sanat ve Dil Dergisi, vol. 5, pp. 1413-1430, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
7. KİPER T., UZUN O., ÜSTÜN TOPAL T., A Method Approach For Identifying Thematic Footpaths In Ecotourism: Kıyıkoy Pabucdere And Kazandere Basins, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol. 25, pp. 6139-6150, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
8. KURDOĞLU B. Ç., KURT KONAKOĞLU S. S., ÇELİK K. T., ÜSTÜN TOPAL T., Greenway Planning Process In The Example Of Toklu Valley, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 17, pp. 611-620, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
9. KORKUT A., GÜLTÜRK P., ÜSTÜN TOPAL T., Kentsel Peyzaj Yapılarında Zemin Geçirimliliği Üzerine Bir Araştırma: Tekirdağ Örneği, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol. 16, pp. 412-422, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KORKUT A., KİPER T., ÜSTÜN TOPAL T., Kentsel Peyzaj Tasarımda Ekolojik Yaklaşımlar, ARTİUM, cilt 5, ss. 14-26, 2017.
Özgün Makale Erişim Linki
2. KİPER T., KORKUT A., ÜSTÜN TOPAL T., İlköğretim İkinci Kademedeki Öğrencilerin Çevresel İlgi ve Tutumlarının İrdelenmesi: Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Örneği, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, cilt 6, ss. 39-48, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
3. KİPER T., UZUN O., ÖZDEMİR G., ÜSTÜN TOPAL T., Orman Köylerinde Ekoturizm Planlama Sürecinde Turistlerin Rolü Kıyıköy Örneği, Duzce University Journal of Forestry, cilt 12, ss. 94-107, 2016.
Özgün Makale CAB Index Erişim Linki
4. KORKUT A., ÜSTÜN TOPAL T., Planlama / Tasarım Sürecine Disiplinlerarası Yaklaşım, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, cilt 5, ss. 49-63, 2015.
Özgün Makale Erişim Linki
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. KORKUT A., KİPER T., ÜSTÜN TOPAL T., Sustainable Landscape Planning and Design, Bölüm: Evaluation of Sustainable Urban Planning Approaches in Terms ofthe Possibilities for Social Interaction, Yayın Yeri: Peter Lang GmbH, Editör: Murat ÖZYAVUZ, 2017.
Bilimsel Kitap
2. KİPER T., UZUN O., ÜSTÜN TOPAL T., Global Issues and Trends in Tourism, Bölüm: Developing Ecotourism Development Strategies for Sustainable Rural Development: A Case Study of Kıyıköy, Kırklareli, Yayın Yeri: St. Kliment Ohridski University Press, Editör: Cevdet AVCIKURT, Mihaela S. DINU, Necdet HACIOĞLU, Recep EFE, Abdullah SOYKAN, Nuray TETİK, 2016.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KİPER T., KORKUT A., ÜSTÜN TOPAL T., Kentsel Alanlarda Ekolojik Bahçe Tasarım Anlayışları, ISITES2017 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science Architecture and Construction University (29.09.2017-30.09.2017).
Tam metin bildiri
2. KORKUT A., KİPER T., ÜSTÜN TOPAL T., Kentsel Yeşil Alanlara Yönelik Ekolojik Farkındalık: Tekirdağ Örneği, ISITES2017 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science Architecture and Construction University (29.09.2017-30.09.2017).
Tam metin bildiri
3. KORKUT A., KİPER T., ÜSTÜN TOPAL T., The Effects of Livestock Activities on Landscape Diversity and the Environment, 8th International Balkan Animal Science Conference, BALNIMALCON 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
4. KİPER T., KORKUT A., ÜSTÜN TOPAL T., The Effects of Agricultural Focused Routes on Rural Development in Rural Landscape: Thrace Region Example, ECOLOGY 2017 INTERNATIONAL SYMPOSIUM (11.05.2017-13.05.2017).
Özet bildiri
5. KİPER T., UZUN O., ÖZDEMİR G., ÜSTÜN TOPAL T., The Impact of Natural Landscape Features on the Development of Ecotourism: Kıyıköy Example, ECOLOGY 2017 INTERNATIONAL SYMPOSIUM (11.05.2017-13.05.2017).
Tam metin bildiri
6. KORKUT A., KİPER T., ÜSTÜN TOPAL T., GÜLTÜRK P., Kentsel Tasarımda Kurakçıl Peyzajın Yeri ve Önemi, 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi (03.05.2017-07.05.2017).
Tam metin bildiri
7. ÜSTÜN TOPAL T., KİPER T., KORKUT A., Tarihi Çevrelerin Kentsel Kimlik ve İmaj Oluşumuna Etkisi: Tekirdağ Örneği, 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi (03.05.2017-07.05.2017).
Tam metin bildiri
8. KORKUT A., KIROĞLU Y., ÜSTÜN TOPAL T., Türkiye’deki Dünya Miras Alanları ve Peyzaj Özellikleri, 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi (03.05.2017-07.05.2017).
Tam metin bildiri
9. KURDOĞLU B. Ç., ÜSTÜN TOPAL T., A Study On the Effects Of Illuminated Historical Objects: Examples Of Beylerbeyi And Ortaköy Mosque, 6th International Conference "Protection of Natural Resources and Environmental Management: The Main Tools for Sustainability" (PRONASEM 2016) (11.11.2016-13.11.2016).
Özet bildiri
10. KORKUT A., KİPER T., ÜSTÜN TOPAL T., Kentsel Dönüşüm ve Peyzaj Mimarlığının Dönüşüm İçindeki Yeri, 4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi (20.10.2016-22.10.2016).
Tam metin bildiri
11. KORKUT A., ÜSTÜN TOPAL T., A Research On Valuation Possibilities Of Plant Materials At Trakya Region Which Are Suitable For Using In Landscape Design As Food, The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Özet bildiri
12. ÜSTÜN TOPAL T., KORKUT A., The Opportunities To Use As Traditional Herbal Tea Of Some Plant Materials Which Are Commonly Used In Green Areas, The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Özet bildiri
13. KURDOĞLU B. Ç., KURT S. S., ÇELİK K. T., ÜSTÜN TOPAL T., Greenway Planning Process In The Example Of Toklu Valley, MACODESU 2015 (18.09.2015-20.09.2015).
Özet bildiri
14. DİKMEN A., DEMİREL Ö., DİNÇER P., ÜSTÜN TOPAL T., KURT S. S., Cittaslow movement, 52nd IFLA World Congress (10.06.2015-12.06.2015).
Özet bildiri
15. DEMİREL Ö., KURDOĞLU B. Ç., ÜSTÜN TOPAL T., ÇELİK K. T., KURT S. S., Planning urban valleys using greenway approach, 52nd IFLA World Congress (10.06.2015-12.06.2015).
Tam metin bildiri
16. KURDOĞLU B. Ç., DEMİREL Ö., ÜSTÜN TOPAL T., BAYRAMOĞLU E., KURT S. S., The effect of historical objects and lighting on the city image: The Sample of historical mosques in Istanbul, 52nd IFLA World Congress (10.06.2015-12.06.2015).
Özet bildiri
17. CINDIK AKINCI Y., DEMİREL Ö., ÜSTÜN TOPAL T., DİNÇER P., The importance of landscape maintenance and development studies: Abandoned Quarries, 52nd IFLA World Congress (10.06.2015-12.06.2015).
Özet bildiri
Ulusal Projeler
1. Kıyıköy Örneğinde Ekoturizm Planlamasına Yönelik Görsel Peyzaj Analizinin Uygulanması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 22.01.2015-05.04.2016.
2. Kırsal Kalkınma Amaçlı Ekoturizm Planlaması: Kıyıköy Örneği, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 01.03.2014-30.03.2015.
3. Trabzon Toklu Vadisi ve Trabzon-Gölçayır Köyü Güzergahı Örneğinde, Kentsel Koridorlarda Yeşilyol (Greenway) Planlama Yaklaşımı, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 04.10.2013-28.10.2015.
4. Meryemana Vadisi’nde Alternatif Turizm Olanaklarının Araştırılarak Turizm Amaçlı Potansiyel Alan Kullanım Haritasının Oluşturulması, Turizmde Bölge Potansiyelinin Harekete Geçirilmesine Yönelik Mali Destek Programı, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 15.07.2011-30.06.2012.
5. Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması: Bir Model Önerisi, TÜBİTAK 1007- Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG), 108G173, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 01.12.2010-05.08.2015.
Tasarım
1. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Gazi Hasan Paşa Yurt Müdürlüğü Peyzaj Tasarım Projesi, 30.05.2016-06.06.2016
Tasarım Sahipleri:Pey. Mim. Ezgi ŞAHİN,Arş. Gör. Pınar GÜLTÜRK,Arş. Gör. Tuğba ÜSTÜN TOPAL.
2. Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Sardunya Konakları Peyzaj Tasarım Projesi, 04.01.2016-15.02.2016
Tasarım Sahipleri:Arş. Gör. Pınar GÜLTÜRK,Arş. Gör. Tuğba ÜSTÜN TOPAL.
3. Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Teknopark Peyzaj Tasarım Projesi, 12.10.2015-06.11.2015
Tasarım Sahipleri:Arş. Gör. Pınar GÜLTÜRK,Arş. Gör. Tuğba ÜSTÜN TOPAL.
4. Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Yavuz Sultan Selim Anıtı Peyzaj Tasarım Projesi, 19.02.2014-16.05.2014
Tasarım Sahipleri:Prof. Dr. Aslı KORKUT,Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ,Doç. Dr. Elif Ebru ŞİŞMAN,Arş. Gör. Tuğba ÜSTÜN TOPAL.
5. Artur Turizm A.Ş. Tatil Sitesi Sahil Şeridinden Bir Bölümün Peyzaj Tasarım Projesi, 23.01.2014-21.02.2014
Tasarım Sahipleri:Prof. Dr. Aslı KORKUT,Arş. Gör. Tuğba ÜSTÜN TOPAL.
Sanatsal Faaliyetler
1. Pink Mail Art Exhibition for 23rd Annual Pink Week, Yer:Warehouse Artist Lofts (WAL) in Sacramento, California, ABD, Düzenleyenler:Tofu´s Art, 04.11.2016-30.11.2016.
Karma
2. 1st International Mail Art Exhibition, Yer:Tekirdağ, Türkiye, Düzenleyenler:Namık Kemal Üniversitesi, 23.03.2016-14.04.2016.
Karma
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
2. Uluslararası Felsefe, Eğitim Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi, Yer:MUĞLA, Düzenleyenler:Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 03.05.2017-07.05.2017.
20. Peyzaj Mimarlığı Akademik İşbirliği Toplantısı (PEMAT), Yer:EDİRNE, Düzenleyenler:Trakya Üniversitesi, 04.05.2016-04.05.2016.
The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Yer:BOSNIA AND HERZEGOVINA, 01.10.2015-04.10.2015.